حمل و نقل هوایی

  • حـمل و نـقل هـوایی
    حمل سریع کالاهای فاسد شدنی
    تأمین فوری نیازهای جامعه
    لاشه‌ها پس از خارج شدن از پیش ‌سردکن با پوشش مناسب نایلونی بسته‌بندی و در داخل باکس‌های استیل عایق‌دار که قابلیت نگهداری گوشت بمدت 24 ساعت بدون تغییر دما را دارا می‌باشد، قرار می‌گیرند و باکس‌های فوق به داخل هواپیما که دمای آن در طول مسیر پرواز 2 + درجه سانتی‌گراد می‌باشد انتقال داده می‌شوند.