بسته بندی لاشه ی گرم

پس از رسیدن دمای عمق لاشه‌های گوسفندی به زیر 5 درجه سانتی‌گراد و PH آن به زیر 6/7 در اتاق پیش‌سرد در لفافه‌های کتانی پیچیده شده و بعد از لیبل‌گذاری به بازارهای هدف ارسال می‌شوند.