سالن پیش سرد کن

لاشه‌ها در سالن پیش‌ سرد‌کن به مدت 24 ساعت در دمای 4 + درجه سانتیگراد نگهداری شده تا مرحله جمود نعشی طی گردد که این امر به ترد شدن گوشت و به حداقل رسیدن آلودگی احتمالی ( به دلیل بالا رفتن اسیدیته گوشت ) کمک می‌کند