ذبح اسلامی

با رعایت موازین ذبح حلال، مقدار زیادی از خون پمپ شده توسط قلب به‌ سرعت از محل برش خارج شده و افت سریع فشار خون ایجاد می‌شود در نتیجه مغز از مهم‌ترین منبع اکسیژن و گلوکز خود محروم می‌گردد که این امر در نهایت به افت سریع فشار مایع مغزی- نخاعی، شوک عمیق و بی‌هوشی می‌انجامد. در ادامه، مقدار زیادی از خون به دلیل انقباضات عضلانی و فشار ناشی از آن خارج شده که این نکته منجر به خون‌گیری لاشه، خارج شدن آهن مورد نیاز از دسترس عوامل بیماری‌زا و کیفیت بهتر گوشت می‌گردد. برش سریع و ناگهانی مورد نظر در ذبح اسلامی با استفاده از یک جسم تیز، درد غیر متعارفی را بر حیوان تحمیل نمی‌کند. ویژگی‌های کشتار دام به روش اسلامی موجب شده است در جوامع غیر مسلمان نیز استفاده از گوشت حلال افزایش روزافزونی داشته باشد