نهادهای دامی

شرکت تکل طلایی واردات خوراک دام و طیور را که شامل انواع غلات(گندم، ذرت،جو) و کنجاله ها (سویا، پنبه و ..) را از منابع دست اول تولیدکننده این محصولات که دارای استانداردهای جهانی می‌باشند، تهیه و در داخل کشور توزیع می‌نماید.