حمل و نقل ریلی

کارتن‌های حاوی گوشت منجمد پس از خارج شدن از سردخانه جهت بارگیری به واگن‌های یخچال‌دار که برودت دمای داخل آن 20 – درجه سانتی‌گراد می‌باشد انتقال و پس از پلمپ توسط دامپزشکی مبداء به مقصد نهائی حمل می‌گردد .