خط کشتار

بعد از مرحله قرنطینه، دام‌ها به سالن کشتارگاه هدایت و با نظارت بازرس دینی عملیات ذبح شرعی صورت می‌گیرد سپس در طول خط کشتار عملیات پوست‌کنی و تخلیه شکم و . . . انجام و لاشه دام‌ها پس از تائیدیه سلامت دامپزشک ناظر، توسط کارگران مجرب شستشو و به سالن پیش ‌سردکن منتقل می‌گردند