قرنطینه

قرنطينه به عنوان يكی از اركان و ابزارهای مهم تامين بهداشت دام و فرآورده‌های دامی، از جمله اجرای پروژه‌های پيشگيری، كنترل و ريشه ‌كنی بيماری‌های دامی مطرح است. رعایت اصول قرنطينه‌ طيف وسيعی از فعاليت‌ها را شامل می‌شود به طوری که از داخل دامداری، مرغداری و یا واحدهای آبزی ‌پروری آغاز و به ايستگاه‌های كنترل و پست‌های قرنطينه مرزی و بين استانی و اجرای دستور العمل‌های بهداشتی قرنطينه‌ای حمل و نقل دام و فرآورده‌های خام دامی منتهی می‌شود. شرکت تکل‌طلایی همگام با سیاست‌های بهداشتی داخلی و بین‌المللی سازمان دامپزشکی کشور خود را ملزم به رعایت کلیه دستورالعمل‌های صادره می‌داند به حداقل رساندن استرس، استراحت قبل از کشتار و جلوگیری از نقل و انتقال عوامل بیماری‌زا از طریق نگهداری در اماکن قرنطینه، رعایت اصول امنیت زیستی و انجام معاینات قبل از آغاز عملیات کشتار موجب شده است محصولات تولیدی شرکت تکل‌طلایی از بالاترین سطح بهداشتی و کیفیت تغذیه‌ای برخوردار باشند